Omgaan met meer- en hoogbegaafdheid in vier verschillende modules

Meer- en hoogbegaafde leerlingen doorlopen hun schoolcarrière niet altijd probleemloos. Soms komt de leerling door gebrekkige ondersteuning onterecht op een lager niveau terecht dan dat wat de leerling cognitief aankan.

Deskundigheid vergroten

Ondersteuning van hoogbegaafdheid is onderdeel van de basisondersteuning op alle schooltypen in het voortgezet onderwijs in Amsterdam. Uit onderzoek blijkt dat meer- en hoogbegaafde leerlingen niet altijd de gewenste ondersteuning krijgen. Zo ontstaat er een rem op de ontplooiing van deze leerlingen. Vergroot daarom je kennis van en vaardigheid in het herkennen en begeleiden van meer- en hoogbegaafde leerlingen.

De modules en verkorte opleiding tot Talentbegeleider zijn beschikbaar voor onderwijsprofessionals die werken op scholen in Amsterdam en Diemen.

Modules

De hieronder aangeboden modules vergroten de deskundigheid van docenten in het omgaan met meer- en hoogbegaafdheid. Namens het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen biedt Cedin in het schooljaar 2024-2025 vier verschillende losse opleidingsmodules aan. Elke module beslaat uit twee dagdelen van 3 uur, steeds van 14.00 tot 17.00 uur. Alle kosten van de modules komen ten laste van het Samenwerkingsverband. Een uitgelezen kans om expertise over hoogbegaafdheid binnen je school te vergroten.

1. Basiskennis hoogbegaafdheid

Wat zijn  kenmerken, kansen en valkuilen van meer- en hoogbegaafde leerlingen?

In deze module: 

  • Leer je de zeer gevarieerde kenmerken van (hoog)begaafdheid bij leerlingen te signaleren.
  • Leer je de behoeften van verschillende typen (hoog)begaafde leerlingen te herkennen.
  • Maak je kennis met eenvoudige interventies om deze leerlingen te ondersteunen bij hun leerproces.
  • Koppelen we theoretische inzichten aan de praktijk in het klaslokaal.

De module is geschikt voor deelnemers uit het vo en po.

Ronde 1: dinsdag 5 en 19 november 2024
Ronde 2: dinsdag 4 en 25 februari 2025
Tijd: 14:00 – 17:00 uur
Locatie: nog vast te stellen in overleg met de deelnemers, of desgewenst online

2. Basiskennis executieve functies

Wat zijn executieve functies (EF)? Welke rol spelen deze in het onderwijs en hoe kun je meer- en hoogbegaafde leerlingen met zwakke executieve functies signaleren en verder helpen?

Cursisten krijgen in deze module antwoorden op vragen als: Wat zijn executieve functies (EF)? Welke rol spelen deze in het onderwijs en hoe kun je meer- en hoogbegaafde leerlingen met zwakke executieve functies signaleren en verder helpen? Waarom is het juist voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid nodig om hun executieve functies te ontwikkelen?

De cursisten oefenen met twee technieken voor signaleren en krijgen een scala aan basistechnieken aangeboden voor remediëring. Een HB-specialist/EF-specialist verzorgt de module.

Deze module is geschikt  voor deelnemers uit het vo, maar kan ook bijgewoond worden door deelnemers uit het po

Ronde 1:  woensdag 27 november en 11 december 2024 
Ronde 2: donderdag 6 en 27 februari 2025
Tijd: 14:00 – 17:00 uur
Locatie: nog vast te stellen in overleg met de deelnemers, of desgewenst online

3. Schooluitval voorkomen en maatwerk bieden

Hoe voorkom je schooluitval en hoe bied je maatwerk in het voortgezet onderwijs voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid?

Een groeiend aantal begaafde leerlingen verlaat helaas zonder diploma de middelbare school. Deze module gaat in op vragen als: Hoe kunnen we signalen van dreigend afglijden/uitvallen vroegtijdig herkennen? Hoe kan maatwerk deze doelgroep helpen en hoe kan het ingepast worden in het schoolprogramma? Denk hierbij aan PTA-doorbrekend werken met meer top-down opdrachten, verdieping op basis van de taxonomie van Bloom, of een meer creatieve verwerking van opdrachten.

De module biedt docenten praktische tips en enkele do’s en don’ts op het gebied van omgaan met depressie, angst en trauma’s.

Deze module is alleen geschikt voor deelnemers uit het vo

Ronde 1: maandag 18 november en 2 december 2024
Ronde 2: maandag 24 februari en 17 maart 2025
Tijd: 14:00 – 17:00 uur
Locatie: nog vast te stellen in overleg met de deelnemers, of desgewenst online

4. Twice exceptional: omgaan met dubbel bijzondere leerlingen

Wat heeft een dubbel bijzonder kind aan onderwijs en ondersteuning nodig?

Elke school heeft te maken met dubbel bijzondere leerlingen: kinderen die enerzijds begaafd zijn en anderzijds last hebben van een stoornis als dyslexie, ASS of AD(H)D. Cognitief horen ze thuis op het vwo of gymnasium. Vaak komen ze daar niet tot hun recht omdat ze onvoldoende begeleiding (kunnen) krijgen bij hun stoornis. Of omdat door de stoornis de begaafdheid niet herkend wordt.

Tijdens deze module leer je beter inschatten welke begeleiding haalbaar is binnen de specifieke schoolcontext, en ook waar de grenzen liggen. Zowel theorie als praktijkvoorbeelden komen aan bod.

Deze module is geschikt voor deelnemers uit het vo en po.

Ronde 1:  maandag 11 en 25 november 2024
Ronde 2: maandag 12 en 26 mei 2025

Tijd: 14:00 – 17:00 uur
Locatie: nog vast te stellen in overleg met de deelnemers, of desgewenst online

Verkorte opleiding tot Talenbegeleider vo

Wil je jouw getalenteerde leerlingen nóg beter begeleiden? Een plek voor hen creëren zodat ze beter tot hun recht komen? Jij kunt het verschil maken.

Lees meer