Aanvraag middelen doorlopend leren vo-mbo

    Om leerlingen te ondersteunen bij het doorlopen van een succesvolle schoolloopbaan, kun je middelen aanvragen. Onder doorlopend leren verstaan we doorlopende leerroutes van het voortgezet naar het middelbaar onderwijs. En ook alle activiteiten in de lijn van loopbaanoriëntatie en -begeleiding die als doel hebben de overgang van het vo naar het mbo te versoepelen.

    Deze middelen maken deel uit van de mbo-agenda 2024-2027. Scholen voor voortgezet onderwijs in Amsterdam kunnen de subsidie aanvragen.

    Bekijk de aanvraagcriteria