Bekijk onze Activiteiten

-
Do 10 feb 2022

Kenniskringen: ouderbetrokkenheid

Ouders hebben een belangrijke invloed op het schoolsucces van hun kinderen. Voor leerlingen die moeilijkheden ondervinden in hun schoolcarrière is een goede samenwerking met ouders van groot belang voor een positieve ontwikkeling.
-
Di 15 mrt 2022

Kenniskringen: stress

In het rapport van Unicef 'Geluk onder druk' (2020) staat dat veel kinderen stress ervaren. Ouders denken dat dit vaak te maken heeft met social media.
-
Ma 30 mei 2022

Kenniskring Schooluitval

Schooluitval vormt een groot risico voor de ontwikkeling van een kind. Een belangrijk doel van de wet op Passend Onderwijs is dan ook om het aantal thuiszittende leerlingen terug te dringen. Ook in Amsterdam vormt dit een speerpunt.

Afgelopen activiteiten

-
Ma 24 jan 2022

Zorgcoördinatorenoverleg

Zorgcoördinatoren Zuid

-
Za 22 jan 2022

Hout- en Meubileringscollege Amsterdam open dag

-
Vr 21 jan 2022

Hout- en Meubileringscollege Amsterdam open dag

-
Ma 17 jan 2022

Zorgcoördinatorenoverleg

Zorgcoördinatoren Zuid