Compliment, klacht of bezwaar?

Het Samenwerkingsverband stelt het zeer op prijs als je ons laat weten over jouw ervaringen met onze organisatie. Heeft een medewerker u goed geholpen, of juist niet? Of dat nou een compliment, een klacht of een bezwaar is. We kunnen dan tot een oplossing komen.

Een compliment geven

Natuurlijk horen we het graag als iemand van het Samenwerkingsverband je goed geholpen heeft. Je kunt je complimenten altijd direct aan de medewerker geven, dat is een mooi steuntje in de rug. Je kunt het ook doorgeven aan de directeur-bestuurder. 

Een klacht indienen

Als je het als ouder of onderwijsprofessional niet eens bent met de aanpak of de communicatie door het Samenwerkingsverband, dan kun je binnen één jaar op deze manier een klacht indienen:

 1. Je dient de per mail of per post in bij de directeur-bestuurder van het Samenwerkingsverband via bestuur@swvadam.nl.
 2. De klacht bevat ten minste:
  • jouw naam, adres en telefoonnummer
  • de datum
  • een omschrijving van de klacht
  • jouw handtekening
 3. Je ontvangt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging, behalve tijdens schoolvakanties, dan duurt het langer.
 4. Wij bellen je binnen twee weken om te bekijken of er een oplossing is te vinden. Zo ja, dan krijg je een brief dat je klacht is afgehandeld. Is het tijdens het telefoongesprek niet gelukt, dan ontvang je een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek.
 5. Tijdens het gesprek kun je jouw klacht toelichten. Het gesprek is bedoeld om goed naar elkaar te luisteren en tot een oplossing te komen.
 6. Als dit niet leidt tot een oplossing. dan kun je de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs inschakelen. 

Een bezwaarschift indienen (TLV)

Het Samenwerkingsverband besluit over de toelaatbaarheidsverklaringen voor het voortgezet speciaal onderwijs of het praktijkonderwijs. Als je als onderwijsprofessional of ouders het niet eens bent met het besluit, dan kun je binnen zes weken na bekendmaking van het besluit op deze manier hiertegen bezwaar maken: 

 1. Je richt het bezwaarschrift aan de directeur-bestuurder van het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen
 2. Het bezwaarschrift bevat ten minste:
  • de naam en het adres van de indiener
  • naam en geboortedatum van de leerling
  • de datum
  • een omschrijving van de beslissing waartegen je bezwaar maakt
  • de onderbouwing van het bezwaar
  • de handtekening van de indiener
 3. Je zendt het bezwaarschift per e-mail of post aan het bestuur van het Samenwerkingsverband (bestuur@swvadam.nl).
 4. De directeur-bestuurder nodigt je binnen vijftien werkdagen uit voor een gesprek. Bij het gesprek is een van de deskundigen aanwezig die het advies heeft opgesteld. Tijdens het gesprek kun je jouw bezwaar toelichten. Het gesprek is bedoeld om toe te lichten hoe het besluit is genomen, van beide kanten goed naar elkaar te luisteren en om tot een oplossing te komen. De directeur-bestuurder van het Samenwerkingsverband overweegt het besluit dan opnieuw en laat je zo snel mogelijk na het gesprek weten of het Samenwerkingsverband het besluit aanpast.
 5. Als je het hier niet mee eens bent, kun je de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring inschakelen. Dat moet binnen zes weken. Je stuurt dan jouw bezwaarschrift aan de directeur-bestuurder van het Samenwerkingsverband. Het Samenwerkingsverband schakelt de Landelijke Bezwaaradviescommissie in.

Klokkenluidersregeling

Het Samenwerkingsverband volgt de Code Goed Onderwijsbestuur. In deze Code is vastgesteld dat er een klokkenluidersregeling aanwezig is. In organisaties die in het publieke domein werkzaam zijn en taken uitvoeren in het maatschappelijke belang, moeten misstanden in de organisatie gemeld kunnen worden. Het Samenwerkingsverband heeft een klokkenluidersregeling om aan te moedigen dat potentiële klokkenluiders ook daadwerkelijk aan de bel trekken. Een melder heeft rechten en plichten. Die staan omschreven in deze regeling.