Vergoeding bij een tussentijdse overstap

  Stroomt een Amsterdamse leerling zonder indicatie voor leerwegondersteunend onderwijs tussentijds (na 1 oktober) naar één van de tussenvoorzieningen? Dan betaalt het Samenwerkingsverband de kosten van leerwegondersteunend onderwijs voor de resterende maanden van het schooljaar dat de leerling onderwijs geniet.

  Ook voor Amsterdamse leerlingen die na 1 oktober vanuit het speciaal onderwijs instromen in het reguliere onderwijs, bekostigt het Samenwerkingsverband aan de school voor voortgezet onderwijs de resterende maanden van dat schooljaar dat de leerling onderwijs geniet. Hiervoor gelden de vastgestelde bedragen ‘geld volgt leerling’ uit het schoolwisselaarsconvenant.

  Bedragen 2024

  Schoolniveau

  Basisbekostiging

  Bekostiging Lwoo/ProTotaal
  Havo/Vwo/Vmbo (basis+kader onderbouw)€ 8.550,29 € 8.550,29
  Pro/Vmbo (basis/kader bovenbouw)€ 10.059,53 € 10.059,53
  Lwoo €  5.486,57€ 5.486,57
  Pro €  5.486,57€ 5.486,57