Inzet van Levvel op school

Soms loopt een leerling vast op school door psychische problemen, of een vermoeden daarvan. Als hij of zij nog geen hulp van een ggz-instelling krijgt, kan de school Levvel inschakelen.

Levvel is een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Het VO-adviesteam van Levvel ondersteunt leerlingen, ouders en school met specialistische diagnostiek, advies en kortdurende behandeling, op de terreinen waar basishulp of generalistische hulp niet toereikend is. Het doel is inzicht bieden in welke onderwijsbehoeften de leerling heeft. Met de inzet van Levvel kunnen de leerling, de ouders en de school rekenen op:

  • Snelle behandelingen
  • Competentie- en handelingsgericht werken
  • Multidisciplinair team met kennis en ervaring op het snijvlak van jeugdpsychiatrie en (speciaal) onderwijs
  • Brede kennis van de sociale kaart
  • Korte lijnen met behandelafdelingen van Levvel
  • Laagdrempelige aanmelding zonder verwijzing
  • Korte wachttijd