De leerplichtambtenaar

    Ouders zijn er verantwoordelijk voor dat hun kinderen naar school gaan. Als zij zonder geldige reden verzuim toestaan of hun kind thuis houden, spreekt eerst de school ze daarop aan. Als dat geen effect heeft, meldt de school het verzuim bij de gemeente. Die schakelt vervolgens de leerplichtambtenaar in, om te onderzoeken wat de reden is van het verzuim.

    De leerplichtambtenaar maakt afspraken met de ouders en de leerling om ervoor te zorgen dat de leerling weer naar school gaat. Ook geeft hij informatie en advies als de ouders of leerling extra ondersteuning nodig hebben. Als de ouders of leerling niet willen meewerken aan de aanpak van het verzuim, kan de leerplichtambtenaar een proces-verbaal opmaken. Vervolgens bepaalt het Openbaar Ministerie of het Veiligheidshuis, mede op basis van informatie van de school, of er een straf nodig is. Dat kan een leer- of werkstraf zijn, een speciale spijbelstraf, een opvoedcursus of een boete.