Expertisedagen voor zorgcoördinatoren

Om jezelf te ontwikkelen en professionaliseren biedt het Samenwerkingsverband, zorgcoördinatoren in het komende schooljaar Expertisedagen aan. Op de Expertisedag, volgt de zorgcoördinator 's ochtends een leerlijn en 's middags het zorgcoördinatorenoverleg.

Verdieping

Door langduriger en in kleine groepen rondom eenzelfde thema te werken, ontstaat ruimte voor meer verdiepende professionalisering, het onderling delen van expertise en het toepassen van de opgedane kennis in de school.

Op 1 plek

De Expertisedag vindt plaats op één locatie, zodat alle Amsterdamse zorgcoördinatoren elkaar kunnen ontmoeten en hun kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. De zorgcoördinatorenoverleggen blijven ingedeeld per windstreek.

Agenda

9.00-12.00Leerlijnbijeenkomst met andere zorgcoördinatoren
12.00-13.00Gezamenlijke lunch voor alle zorgcoördinatoren
13.00-15.00Zorgcoördinatorenbijeenkomst per windstreek
15.00-16.00Mogelijkheid voor plenaire bijeenkomst

 

Locaties

Dinsdag 26 september      
Maandag 20 november     
Donderdag 25 januari         
Maandag 25 maart            
Donderdag 30 mei

Hogelant
Montessori Lyceum Terra Nova
Hogelant
Montessori Lyceum Terra Nova
Altra College Zuidoost