Zo werkt de overstap Van basisschool naar voortgezet onderwijs

Voor de schoolloopbaan van leerlingen is het belangrijk dat de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs soepel verloopt. Daarom hebben de schoolbesturen samen met de gemeente Amsterdam afspraken gemaakt.

Deze informatie is vastgelegd in de Kernprocedure en in het tijdpad. Voor leerlingen en ouders is er een speciale website voor de overstap van groep 8 naar de middelbare school: schoolkeuze020.nl.

Onderzoek naar leerachterstanden

Leerlingen die het advies vmbo-basis of vmbo-kader krijgen, komen misschien in aanmerking voor leerwegondersteuning vmbo of praktijkonderwijs. Daarom wordt bij deze leerlingen onderzoek gedaan naar hun leerachterstand. Als uit dat onderzoek blijkt dat een leerling een achterstand heeft van anderhalf jaar of langer, wordt er soms een capaciteitenonderzoek en (soms) een sociaal-emotioneel onderzoek afgenomen.

ELK

Voor een goede overstap is het belangrijk dat de basisschool en het voortgezet onderwijs informatie uitwisselen over hun leerlingen. Daarvoor gebruiken ze het elektronische systeem ELK. Scholen voeren in ELK leerlinggegevens in zoals de Cito-score, het schooladvies en aanvullende onderwijskundige informatie. ELK is uitsluitend bedoeld voor informatie-uitwisseling tussen scholen; andere instanties hebben geen toegang tot de informatie. Ouders ontvangen van de basisschool een afschrift van de informatie die zij over hun kind in ELK hebben opgenomen.

Om leerkrachten groep 8 en andere betrokkenen te ondersteunen bij het zorgen voor een goede overstap, is er de website www.elkadam.info: artikelen, tips en tools.

Nog geen geschikte school gevonden

Als een basisschool een leerling signaleert die voor de zomervakantie nog niet is toegelaten tot een school voor voortgezet onderwijs na de zomervakantie, kan de school het Samenwerkingsverband inschakelen. Het Samenwerkingsverband zoekt mee naar een goede onderwijsplek voor de leerling.