Dit is

Voortgezet speciaal onderwijs

Voor leerlingen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of zware problematiek is er voortgezet speciaal onderwijs. Dit onderwijstype is verdeeld geweest in vier clusters:

Nu onderdeel van het Samenwerkingsverband:

  • Voorheen Cluster 3: langdurig zieke en gehandicapte leerlingen
  • Voorheen Cluster 4: leerlingen met ernstige psychische stoornissen en ernstige gedragsproblemen

Om te worden toegelaten tot een van deze scholen heeft een leerling een toelaatbaarheidsverklaring nodig. >> Meer over de Toelaatbaarheidsverklaring

Een leerling die naar het voortgezet speciaal onderwijs (voorheen cluster 3 en cluster 4) gaat, heeft een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Of een leerling voor een toelaatbaarheidsverklaring in aanmerking komt, bepaalt het Samenwerkingsverband aan de hand van een inhoudelijke toetsing. De Toelatingscommissie beoordeelt alle aanvragen.
>> Meer over de beoordelingscriteria en de procedure

Scholen met leerlingen die overstappen naar het voortgezet speciaal onderwijs moeten tijdig een aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring doen. Zo zorgt het Samenwerkingsverband ervoor dat iedere leerling en het voortgezet speciaal onderwijs nog voor de zomervakantie duidelijkheid hebben over het komende schooljaar. Het is belangrijk dat u de aanvraag voor een Toelaatbarheidsverklaring zo spoedig mogelijk indient, uiterlijk de eerste week van mei. De verwerking van een complete aanvraag duurt maximaal acht weken. Er zijn jaarlijks vijf instroommomenten.  >> Het complete tijdpad bekijken

U kunt voor een leerling een Toelaatbaarheidsverklaring aanvragen via Lisa.swvadam.nl.