Dit is

Voortgezet speciaal onderwijs

Voor leerlingen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of zware problematiek is er voortgezet speciaal onderwijs. Dit onderwijstype is verdeeld in vier clusters:

Alleen de scholen van clusters 3 en 4 zijn onderdeel van het Samenwerkingsverband. Om te worden toegelaten tot een van deze scholen heeft een leerling een toelaatbaarheidsverklaring nodig. >> Meer over de Toelaatbaarheidsverklaring

Een leerling die naar het voortgezet speciaal onderwijs (clusters 3 en 4) gaat, heeft een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Of een leerling voor een toelaatbaarheidsverklaring in aanmerking komt, bepaalt het Samenwerkingsverband aan de hand van een inhoudelijke toetsing. De Toelatingscommissie beoordeelt alle aanvragen. >> Meer over de beoordelingscriteria en de procedure

U kunt voor een leerling een Toelaatbaarheidsverklaring aanvragen via Lisa.swvadam.nl.