Naar het Voortgezet speciaal onderwijs

Er zijn leerlingen die voor hun onderwijsontwikkeling specifieke ondersteuning nodig hebben. Het voortgezet speciaal onderwijs biedt dit.

Scholen voor voortgezet speciaal onderwijs die onderdeel uitmaken van het Samenwerkingsverband zijn:

  • Amsterdamse scholen voor voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met een ernstige lichamelijke en/of verstandelijke beperking, en/of langdurig zieke leerlingen
  • Amsterdams onderwijs voor leerlingen met ernstige psychiatrische stoornissen en ernstige gedragsproblemen

Amsterdamse scholen voor voortgezet speciaal onderwijs die onderwijs bieden aan blinde en slechtziende leerlingen en leerlingen met een ernstige auditieve of communicatieve beperking, zijn geen onderdeel van het Samenwerkingsverband.

>> Ga naar meer informatie over het onderwijs en verwijzing voor blinde en slechtziende  leerlingen

>> Ga naar meer informatie over het onderwijs en verwijzing voor leerlingen met een ernstige auditieve of communicatieve beperking

Naar het speciaal voortgezet onderwijs

Is de school voor speciaal voortgezet onderwijs, onderdeel van het Samenwerkingsverband? Dan heeft de leerling een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Die verklaring vraagt de school voor de leerling aan bij het Samenwerkingsverband.

>> Lees verder over de Toelaatbaarheidsverklaring