Waar meld ik verzuim?

 • Verzuim
 • Spijbelen
 • Absentie
 • Afwezigheid
 • Uitval
 • Thuiszitters
 • Schoolmissers

Scholen zijn wettelijk verplicht om in- en uitschrijvingen en ongeoorloofd verzuim van leerplichtige leerlingen te melden aan de gemeente. Er zijn verschillende vormen van verzuim die scholen moeten melden:

 • regelmatig te laat komen
 • drie of meer dagen aaneengesloten verzuim
 • verzuim gelijk aan of meer dan 1/8 van de lestijd binnen vier aaneengesloten lesweken
 • luxe verzuim (ongeoorloofd verzuim voor of na een vakantie)

De verzuimcoördinator van jouw school kan je meer vertellen.

Veelgestelde vragen over verzuim