Dit doen de Amsterdamse scholen voor begaafde leerlingen

  2,5% van alle leerlingen is begaafd. In Amsterdam gaat dat om ongeveer 980 leerlingen. Scholen geven aan deze basisondersteuning nog onvoldoende te kunnen bieden en hebben behoefte aan vergroting van hun deskundigheid. Met een subsidie van het ministerie van OCW werkt het Samenwerkingsverband aan kennisverbreding, deskundigheidsbevordering en innovatie met betrekking tot begaafdheid.

  Hoe signaleer je de verschillende typen begaafde leerlingen in de praktijk?

  Hoogbegaafdheid is een complex begrip, dat moeilijk te definiëren is en zich lastig laat begrenzen. Het Samenwerkingsverband gaat voor de omschrijving van hoogbegaafdheid uit van de recente inzichten van Betts en Neihart die toonaangevende instituten als het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid en Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO) ook hanteren. Betts en Neihart omschrijven zes profielen die gebaseerd zijn op (leer)behoefte, gedrag en gevoelens.

  Ga naar de zes profielen van hoogbegaafde kinderen van Betts en Neihart

  Hoogbegaafd op het vmbo

  Hoogbegaafde leerlingen komen op alle schooltypen voor, ook op het vmbo en in het voortgezet speciaal onderwijs. Hoogbegaafde leerlingen vallen nogal eens uit en komen thuis te zitten.

  Activiteiten voor expertise

  In 2020 heeft het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs in samenwerking met het Samenwerkingsverband primair onderwijs volop ingezet op het verbreden en verdiepen van de deskundigheid op de scholen met betrekking tot begaafdheid. Dit leidt tot het beter signaleren, diagnosticeren en begeleiden van alle typen meer- en hoogbegaafde leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Sinds 2020 zijn vele tientallen docenten en ondersteuningscoördinatoren getraind.

  Zelf als school een project starten?

  Het Samenwerkingsverband ondersteunt scholen die projecten op dit gebied willen starten. Door middel van een projectplan kunt u bij ons middelen voor een dergelijk project aanvragen. We komen graag bij u op school langs voor een oriënterend gesprek.

  Praktijkvoorbeeld: Jonge onderzoekers

  Spinoza20first biedt een gevarieerd lesprogramma aan groep 8 leerlingen die behoefte hebben aan uitdaging.

  Loading

  Lees meer