Matchingtool vo-vo

Om te voorkomen dat leerlingen na de zomervakantie niet weten naar welke school zij zullen gaan, maken scholen gebruik van de Matchingtool vo-vo. Zo zorgen we voor een betere en tijdige overstap van alle overstappende leerlingen.

Zoveel mogelijk leerlingen op tijd naar school

Leerlingen die pas na de herfstvakantie weten waar ze naar toe gaan: dat is niet tijdig, niet zorgvuldig en het risico op een breuk in leren en zelfvertrouwen is dan levensgroot. Zeker in het geval van afstroom. De schoolbesturen en -directeuren van de samenwerkende scholen is zich dit zeer bewust. Het samenwerkingsverband ontwikkelde daarom op verzoek van de scholen een ondersteunende digitale tool.

Inzicht op de plekken in de hele stad

De tool vergemakkelijkt de matching bij schoolwisselingen van de ene naar de andere school voor voortgezet onderwijs. De tool maakt inzichtelijk waar in de stad welke onderwijsplekken beschikbaar zijn: per niveau en leerjaar. Ook ziet de gebruiker welke onderwijsplekken gezocht worden voor uitstromende leerlingen en wie de relevante contactpersonen in een school zijn voor het aannemen van zij-instromers. Zo is inzichtelijk hoeveel schoolwisselingen er zijn.

De matchingtool is voor scholen beschikbaar via Lisa.

Vragen?

Voor inhoudelijke vragen over de matchingstool en het gebruik ervan neemt u contact op met Carla Neijts.
Voor technische vragen neemt u contact op met Iris Vooren.
 

Reacties

Lees verder